Historia - Projecte

Historia - Projecte

Més de 70 anys dedicats als més petits


El nostre Projecte Educatiu de la Llar d'infants Sant Rafael avarca tots els aspectes que han de tenir-se en compte durant la educació infantil:


Intel·lectuals. 


Afectives.Motores.


Que fem per aconseguir-ho:


1. Fem servir una metodologia que es fomenta en el joc, ja que el joc és una activitat natural en aquesta edat i potencia el desenvolupament emocional, intel·lectual i social.

2. Estimulació primerenca fonamental en aquesta etapa. On es desenvolupen totes les capacitat del nen.

3. Oferir als nens una educació personalitzada respectant els ritmes concrets i les necessitats específiques en cada moment del seu desenvolupament.

4. Iniciació a la llengua anglesa desde el primer curs llar- 1 amb mestre nativa, un aprenetatge a través del joc, la música i manipulant diferents materials.

5. La música com a recurs diari, ja que forma part del seu dia a dia, els ajuda en el seu aprenetatge, és dir potenciar la capacitat auditiva des de molt petits.

6. La psicomotricitat és un element esencial en el seu desenvolupament, ja que a través d'aquesta els infants desenvolupen les seves habilitats, cognitiva, afectiva, social i física.

7. Som una llar urbana, que oferim als nens un hort, perqué així gaudeixin d'un entorn més natural i proper.

8. Educació emocional: Treballem amb els infants les emocions per tal de que puguim recononèixer les seves emocions i els difernts estats d'ànims.

9. Hàbits d'autonomia i d'autoestima: Per afavorir l'autoestima del nen es treballa l'autonomia en hàbits d'higiene i alimentació.

10. Relació família-escola: Intentar fomentar una relació propera on els pares participin en l'educació dels seus fills juntament amb la llar, a través de sortides, festes populars, tallers de pares…

11. Educació en valors: A través de l'estimació als altres i a un mateix, sentit de la solidaritat, compartir, el valor de l'amistat, etc.

12. Mitjançant l' experimentació el nen comprova per sí mateix els efectes de la seva pròpia actuació sobre el medi. Comprovant la reacció dels objectes davant la seva pròpia acció dels mateixos. L' experimentació és més enriquidora si la realitza el nen i l'educadora pren un paper dinamitzador.

© 2020 FUNDACIO PRIVADA ESCOLA VICENCIANA Tots els drets reservats
Produït per PA Digital